Talenty

Talenty

Talenty - czyli do czego masz naturalne predyspozycje - to klucz do życiowego sukcesu, swojej przyszłości i pracy z pasją, a nie z obowiązku.

Ale ….. co jest moim talentem ?
Jak mam to odkryć ?

Według amerykańskiego Instytutu Gallupa nie ma ludzi bez talentów i nie ma w tym zakresie wyjątków.

Nasi wychowawcy, nauczyciele i rodzice pomagają uczniom je odkryć i rozwijać.  
Motywujemy dzieci do działania i wtedy rośnie poczucie ich własnej wartości, a nauka staje się przyjemnością.