Drugi język obcy

Uczymy języka hiszpańskiego, niemieckiego oraz francuskiego
Obowiązkowe lekcje drugiego języka obcego od 4 klasy
Trzy godziny lekcyjne w tygodniu

img04

język hiszpański

img04

Język niemiecki

img04

Język francuski

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.

Image

(22) 872 07 01

Image

533 065 840