Samorząd

Image

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

- promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach Szkoły;
- reprezentowanie ogółu uczniów;
- przedstawianie Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły;
- zwiększanie aktywności uczniów, rozwijanie zainteresowań i promowanie własnych pomysłów na rzecz rozwoju społeczności szkolnej;
- promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich
przestrzeganiem;
- prawo do organizacji działalności kulturalnej oświatowej, sportowej, rozrywkowej i naukowej w szkole oraz zachęcanie innych uczniów do takiej działalności;
- rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
- kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;
- dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
Zadania wychowawczo- profilaktyczne:
- Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
- Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec Dyrekcji i grona pedagogicznego,
- Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

Cześć, to my Samorząd uczniowski Dwujęzycznej Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej.

Reprezentujemy społeczność uczniowską naszej szkoły. Naszym celem jest dbanie o dobre imię szkoły oraz zachęcanie do pracy na rzecz całej społeczności. Staramy się, żeby każdy uczeń czuł się częścią naszej szkoły. Organizujemy dla uczniów rożne aktywności m. in. turnieje szachowe, sportowe i inne wydarzenia. W tym celu spotykamy się regularnie, omawiamy sprawy szkolne, a także rozważamy prośby naszych kolegów. Współpracujemy z klubem wolontariatu i włączamy się do rożnych akcji charytatywnych, w których bierzemy udział jako szkoła. W ten sposób rozwijamy poczucie przynależności do społeczności naszej szkoły. Stawiamy przede wszystkim na budowanie relacji, integrację społeczności szkolnej oraz rozwój każdego z osobna.

Koniec zajęć - kończymy i lecimy do domu!

Pozdrawia samorząd!

PLAN PRACY SU  2023/2024

wrzesień


• Kampania wyborcza i wybory prezydium SU
• rozpoczęcie akcji ,,ZGRANA KLASA"


październik


• Święto Edukacji Narodowej konkurs plastyczny pt. "Kartka dla Nauczyciela"
• Akcja Zgrana klasa"- 31.10 ubieramy się w jesienne barwy lub przebieramy się "Straszny strój"


listopad


• Organizacja dyskoteki wróżb andrzejkowych"
• 21 listopada - Akcja z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień - przygotowanie drzewa życzliwości na korytarzu szkolnym Przygotowanie skrzynki życzliwość w kąciku SU do której uczniowie będą wrzucać kartki i życzenia dla kolegów i koleżanek. Akcja „Zgrana klasa" - Dzień Pluszowego Misia (25 listopada)


grudzień


• Akcja „Zgrana Klasa" – Dzień „zabawnego" sweterka (6 grudnia - ubieramy świąteczno-mikołajkowe sweterki)
• Zorganizowane kiermaszu
• Bożonarodzeniowego- ciasta, ciasteczka, deserki
• Włączenie się do Akcji Szlachetna Paczka


styczeń


• Akcja Zgrana klasa"- Dzień w masce karnawałowej (8 stycznia)
• Akcja Dzień Ciszy i Spokoju
• Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.


luty


• Organizacja poczty „walentynkowej”
• Akcja Zgrana klasa"- ubieramy się na czerwono (14 lutego)
• Konkurs na serce wykonane dowolną technika plastyczną
• Organizacja wystawy fotograficznej z okazji Światowego Dnia Kota


marzec


• Obchody Dnia Kobiet organizacja wesołych konkurencji dla dziewcząt i chłopców
• Akcja Zgrana klasa" i obchody 1 Dnia Wiosny- Dzień bezguścia/konkurs na najzabawniejsze przebranie
• Akcja Dzień bez plecaka"/ dzień, w którym nauka odbywać się będzie bez podręczników i zeszytów, z wykorzystaniem metod pracy w grupie, projektów, pokazów itp.
• Akcje reklamowa przeciwko przejawom agresji przemocy


kwiecień


Składanie życzeń świątecznych wszystkim pracownikom szkoły
• 6 kwietnia Światowy Dzień Sportu - turniej piłki nożnej
Udział w obchodach Dnia Ziemi
• 22 kwietnia Akcja „Zgrana klasa” - Dzień w ubraniu w kwiaty
• Dzień Kostki Rubika / organizacja konkursu układania kostki Rubika
• Zainicjowanie akcji „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o liczbie dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego


maj


• Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
• 10 maja - Akcja „Zgrana klasa” – Dzień Idola / przebieramy się za swoich idoli
• 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu

czerwiec


• 14 czerwca – Akcja „Zgrana klasa” – dzień bez plecaka
• Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu
• Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2024/2025
• Podsumowanie akcji „Zgrana klasa” na koniec roku szkolnego.

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.