RODO

Administratorem Państwa danych jest Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 141.

Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą, promocją działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, przeprowadzenia procesu rekrutacji nowych uczniów.

Poniżej znajdziecie Państwo kontakt do IOD

Elwira Koprowicz
e.koprowicz@szkola63.waw.pl

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.