Inteligencja emocjonalna

Image

Inteligencja emocjonalna to kluczowe kompetencje, w jakie każdy rodzic i wychowawca powinien wyposażyć dziecko. Bez tych kompetencji młody człowiek, posiadający nawet bardzo wysoki iloraz inteligencji racjonalnej (IQ), wyposażony we wszechstronną wiedzę i różne umiejętności, legitymizujący się samymi piątkami i szóstkami na świadectwach szkolnych - ma niewielkie szanse na sukces w życiu zawodowym i osobistym. Musi bowiem jeszcze potrafić radzić sobie sam ze sobą, musi umieć układać relacje, współżyć i współpracować z innymi, a także musi chcieć i potrafić działać, nie bać się wyzwań i wysiłku. To wszystko są właśnie kompetencje, które składają się na inteligencję emocjonalną.

Chcemy dać naszym uczniom i absolwentom ten najpewniejszy i najbardziej potrzebny im posag, wyposażyć ich nie tylko w wiedzę i umiejętność wykorzystywania tej wiedzy, ale również w te elementy i kompetencje, które składają się na inteligencję emocjonalną, a które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i szczęścia w życiu osobistym.

A są to zwłaszcza:

 • Poczucie własnej wartości,
 • Wiara we własne siły
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Empatia
 • Asertywność
 • Zdolność współdziałania z innymi
 • Motywacja do działania i do radzenia sobie z przeciwnościami
 • Zdolność przyjmowania odpowiedzialności za wykonywane zadania
 • Czerpanie zadowolenia z sumiennego i dobrego wypełniania swoich obowiązków

Inteligencja emocjonalna to rozumienia samego siebie i rozumienia innych, to umiejętność właściwego wykorzystywania własnych emocji, a także rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami innych. Bez tego trudno wyobrazić sobie wejście w dorosłe życie i osiągnięcie w tym życiu społecznym, osobistym i zawodowym spełnienia, satysfakcji i szczęścia.

Image
Image

W naszej szkole realizujemy we wszystkich klasach autorski program „Trening Inteligencji Emocjonalnej” prowadzony przez szkolnych psychologów i wychowawcę każdej klasy. Jesteśmy dumni z realizowania tego programu i przekonani o słuszności jego wprowadzenia. Mamy nadzieję, że jest to najcenniejszy atut naszej szkoły i element tę szkołę wyróżniający.

Dlaczego my?

 • Bo nasza szkoła patrzy na dziecko i na młodego człowieka holistycznie. Widzi nie tylko jego umysł i jego iloraz inteligencji, ale również jego emocje i odczucia.
 • Bo nasza szkoła pragnie wyposażyć młodych ludzi nie tylko we wzory, regułki i wysokie średnie ocen, ale również w kompetencje niezbędne do zarządzania własnymi emocjami, swoimi relacjami z innymi ludźmi, a także radzenia sobie z trudnymi wyzwaniami, przed którymi w życiu nieuchronnie staną.

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.