Szkoła w słowach

"Jestesmy bardzo zadowoleni z pracy nauczycieli wiodących przedmiotów. Uważamy, że szkoła pomaga rozwijać dzieciom talenty organizując zajęcia dodatkowe, а także dba о dzieci słabo radzące sobie z danym przedmiotem w postaci zajęć uzupełniających."

Mama Antka, Franka i Piotrka

"Cudownie! Wspaniale! Najlepiej! Wszyscy kochamy tą decyzję i cieszymy się, że Tadzik trafił do tak genialnej szkoły i mamy ogromną satysfakcję, że zdecydowaliśmy się na jego przygodę z edukacją właśnie tu!"

Rodzice Tadzika

 "Czujemy się u Państwa w placówce wysłuchani i bardzo to doceniamy! Utworzenie działu wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla dzieci jest·dowodem na chęć opieki nad naszymi dziećmi nie tylko w sferze edukacyjnej. Uważam że kadra nauczycielska dokłada wielu starań, w tym trudnym dla nas czasie, аbу zainteresować dzieci nauką."

Mama Mikołaja

Image
Image

"Szkoła prowadzi zajęcia w trybie dwujęzycznym, dzięki czemu znajomość języków jest naturalną częścią funkcjonowania dzieci w tym środowisku szkolnym – powoduje to, że dzieci są bardziej pewne siebie, potrafią odnaleźć się w różnych sytuacjach życiowych, gdzie znajomość języka jest niezbędna do współpracy czy komunikacji międzyludzkiej."

"Różnorodność jest jednym z głównych filarów Szkoły Podstawowej nr 63, która poprzez budowanie inkluzyjnej - włączającej kultury szkolnej, wpływa na wysoką jakość nauki oraz powoduje duże zaangażowanie uczniów w życie społeczności szkolnej. Wspierając dynamiczne i różnorodne środowisko nauki, szkoła oferuje wiele możliwości uczenia się, a także budowania kultury ciągłego doskonalenia poprzez możliwość udziału uczniów w różnych olimpiadach, konkursach ogólnokrajowych czy dając dostęp do dodatkowych inicjatyw rozwojowych, poprzez szereg zajęć dodatkowych: szachy, zespół wokalny, różne zajęcia sportowe, zajęcia teatralne itp.

Uczniowie udzielają się również jako wolontariusze poprzez zbiórki darów czy pieniędzy na osoby potrzebujące np. domy dziecka, osoby starsze, chore dzieci tu „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” i inne."

"Szkoła ta prowadzona jest przez bardzo zaangażowanych nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z pasją, starając się nauczyć dzieci szacunku do innego człowieka, współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do różnych celów. Pokazuje dzieciom, jak ważne jest ich zdanie i że asertywność nie polega na agresji, ale na umiejętności słuchania oraz konstruktywnego formułowania własnych celów. Na uwagę zasługuje dbałość o dobór wysoko wykwalikowanej kadry nauczycieli, którzy poza kompetencjami przedmiotowymi, są również osobami wymagającymi, ale jednocześnie bardzo empatycznymi, dobrze rozumiejącymi potrzeby różnorodnych stylów osobowościowych dzieci."

Image
Image

"Serdecznie polecam! Szkoła ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych, rozbudowany wachlarz zajęć tzw. obowiązkowych, które rozwijają dziecko na wielu płaszczyznach. Nauczyciele podchodzą bardzo indywidualnie do uczniów, widząc ich różnorodne potrzeby, nie ma problemów nierozwiązanych. Córka uwielbia swoją szkołę, z której nie chce wychodzić wcześniej niż o 17.00."

"Lekcje online podczas covid poprowadzone na 6! Nauczyciele i nowa dyrekcja szkoły - super. Zajęcia pozalekcyjne bardzo ciekawe - robotyka, języki оbсе, origami, gimnastyka, tenis, zajęcia dla odkrywców i eksperymenty. Nauka angielskiego na bardzo wysokim poziomie, również z native speakerami, w tym music oraz art - zawsze stawiając na przyjazną atmosferę!"

Mama Bereniki

"W SP63 uczy się obecnie mój drugi syn. Pierwszy w zeszłym roku dostał się do świetnego liceum, między innymi dzięki wysokiemu poziomowi angielskiego, który wyniósł ze szkoły. Obaj zawsze chwalili sobie świetną atmosferę w szkole, a ja indywidualne podejście nauczycieli i dyrekcji do każdego z nich. Szkoła świetnie zdała egzamin podczas nauczania zdalnego, lekcje na platformie Teams zostały zorganizowane szybko i bez problemów. Uczniowie mają duży wybór zajęć dodatkowych w cenie czesnego, a także zajęć wyrównawczych w razie potrzeby. Syn chwali wiele potraw ze szkolnej kuchni. Polecam tę szkołę."

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.