Tutoring Koleżeński

Image

Tutoring Koleżeński to program wsparcia dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie IV szkoły podstawowej. Celem programu jest wsparcie uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacyjny przez starsze koleżanki/starszych kolegów (tutorów).  

W ramach programu uczeń (uczestnik) wraz z kolegą ze starszej klasy (tutorem) przez 4 tygodnie wykonuje 16 wyzwań. Zadania umieszczone są w Czelendżerze (zbiór zadań dla uczniów) i wykonywane podczas wybranej przerwy pomiędzy lekcjami. Wykonywaniu wyzwań dodatkowo towarzyszą integracyjne spotkania grupowe dla wszystkich tutorów i uczestników.

Program trwa 4-6 tygodni, w ramach których odbędą się:  

  • spotkanie rekrutacyjne z opiekunem projektu, 
  • 5 spotkań grupowych,  
  • 16 spotkań z tutorem w czasie przerwy lekcyjnej. 

Korzyści z udziału w Tutoringu Koleżeńskim w roli uczestnika:  

  • integracja z innymi uczniami,  
  • rozwój umiejętności społecznych,  
  • lepsze poznanie nowych miejsc w szkole,  
  • wsparcie w organizowaniu czasu wolnego na przerwie szkolnej  

Korzyści z udziału w Tutoringu Koleżeńskim w roli tutora:  

  • rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych,  
  • integracja z innymi uczniami,  
  • satysfakcja z udzielania wsparcia.
Image

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.