Zasady rekrutacji

 • Zainteresowani rodzice/opiekunowie wypełniają formularz on–line na stronie www szkoły.
 • Dyrektor szkoły osobiście kontaktuje się z rodzicem w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy i umówienia spotkania z obojgiem rodziców/opiekunów.
 • Dyrektor szkoły przeprowadza spotkanie z obojgiem rodziców/opiekunów, po którym oprowadza rodziców/opiekunów po szkole pokazując sale lekcyjne, halę i teren zielony: plac zabaw, boisko.

REKRUTACJA DO KLAS 0 3

 • Po rozmowie z rodzicami zapraszamy dziecko i jego rodziców/opiekunów do szkoły na spotkanie z psychologiem szkolnym.
 • Psycholog szkolny w przyjazny i ciekawy sposób określa poziom rozwoju poznawczego oraz społeczno-emocjonalnego dziecka.
 • W tym czasie rodzice proszeni są o rozwiązanie kilku zadań mających charakter krótkich historyjek opisujących różne sytuacje wychowawcze (Family Storyboard).
 • Po spotkaniu z dzieckiem psycholog szkolny dzieli się z rodzicami swoimi obserwacjami i ewentualnymi zaleceniami po spotkaniu z dzieckiem.
 • Szkoła podejmuje ostateczną decyzję o współpracy.
 • Kolejnym etapem jest podpisanie umowy kształcenia i wpłata wpisowego.
 • W dogodnym terminie przed rozpoczęciem roku szkolnego organizowane są spotkania integracyjne dla nowo przyjętych uczniów i ich rodziców/opiekunów.

REKRUTACJA DO KLAS 4 8

 • Po rozmowie z rodzicami/opiekunami zapraszamy dziecko i jego rodziców/opiekunów do szkoły na spotkanie z psychologiem szkolnym
 • W trakcie spotkania dziecko rozwiązuje test z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
 • Następnie psycholog szkolnyokreśla dojrzałość emocjonalną, społeczną i poznawczą dziecka.
 • W tym czasie rodzice proszeni są o rozwiązanie kilku zadań mających charakter krótkich historyjek opisujących różne sytuacje wychowawcze (Family Storyboard).
 • Po spotkaniu z dzieckiem psycholog szkolny dzieli się z rodzicami swoimi obserwacjami i ewentualnymi zaleceniami po spotkaniu z dzieckiem.
 • W tym czasie Dyrektor szkoły przeprowadza z dzieckiem rozmowę o jego talentach i oczekiwaniach wobec szkoły, a następnie oprowadza dziecko po szkole
 • Szkoła podejmuje ostateczną decyzję o współpracy.
 • Kolejnym etapem jest podpisanie umowy kształcenia i wpłata wpisowego.
 • Dziecko rozpoczyna naukę od wspólnie ustalonego dnia, może to być również w trakcie roku szkolnego.

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.