Zasady rekrutacji

 • Zainteresowani rodzice/opiekunowie wypełnią formularz on–line
 • Dyrektor Pedagogiczny osobiście kontaktuje się z rodzicem w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy i umówienia spotkania z obojgiem Rodziców i Kandydatem

DO KLAS 0 - 3

 • W trakcie pierwszego spotkania Psycholog Szkolny w przyjazny i ciekawy sposób - gry i zabawy - określa dojrzałość szkolną, emocjonalną, poznawczą, społeczną oraz sprawność grafomotoryczną dziecka
 • W tym czasie Rodzice spotykają się z Dyrektorem  Pedagogicznym i Dyrektorem ds. Dwujęzyczności i Drugiego Języka
 • Następnie Psycholog Szkolny dołącza do spotkania z Rodzicami i przedstawia swoje wnioski
 • Dziecko w tym czasie zwiedza szkołę wraz Z Opiekunem dzieci młodszych
 • Zainteresowany Rodzic wypełnia Kartę Zapisu
 • Decyzja szkoły o dalszej współpracy zapada w ciągu tygodnia
 • Kolejnym etapem jest podpisanie Umowy Kształceniowej i wpłata wpisowego
 • W miesiącu maju odbywają się spotkania integracyjne dla przyjętych Uczniów i ich Rodziców

DO KLAS 4 - 8

 • W trakcie pierwszego spotkania Kandydat pisze test z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz rozmawia po angielsku z Koordynatorem ds. Dwujęzyczności   
 • Następnie Psycholog Szkolny  określa dojrzałość emocjonalną, społeczną i poznawczą Kandydata  
 • W tym czasie Rodzice spotykają się z Dyrektorem Pedagogicznym i Dyrektorem ds. Dwujęzyczności i Drugiego Języka
 • Psycholog Szkolny dołącza do spotkania Rodziców z Dyrekcją i przedstawia swoje wnioski
 • W tym czasie Kandydat zwiedza szkołę wraz z nauczycielem
 • Dyrektor Pedagogiczny rozmawia z Kandydatem o jego talentach i oczekiwaniach wobec szkoły
 • Zainteresowani Rodzice wypełniają Kartę Zapisu
 • Decyzja szkoły o dalszej współpracy zapada w ciągu tygodnia
 • Kolejnym etapem jest podpisanie Umowy Kształceniowej i wpłacie wpisowego
 • Uczeń rozpoczyna naukę od wspólnie  ustalonego dnia / może to być również w trakcie roku szkolnego /

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.

Image

(22) 872 07 01

Image

533 065 840