Najczęściej zadawane pytania

Co wyróżnia szkołę?

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63 im. Wisławy Szymborskiej w Warszawie to miejsce z bliskościowym i holistycznym podejściem do uczniów. Potrzeby dzieci stawiamy na pierwszym miejscu. Słuchamy się, zwracamy uwagę na bezprzemocową komunikację, a proces dydaktyczny dostosowujemy do wymagań współczesnego świata.

Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do zachowania równowagi pomiędzy nauką, a czasem regeneracji. Nasza szkoła otoczona jest przepięknymi terenami zielonymi, posiadamy bogatą infrastrukturę sportową, plac zabaw i boisko, dzięki którym nasi uczniowie mogą aktywnie spędzać czas podczas zajęć dydaktycznych oraz poza nimi. Jesteśmy szkołą dwujęzyczną, dzielimy się pasją do języka angielskiego z naszymi uczniami organizując różnorodne zajęcia prowadzone w języku angielskim przez nauczycieli polsko-języcznych i native speakerów. Dbamy o to, żeby nasi uczniowie uczyli się w atmosferze szacunku i zrozumienia, uczymy ich tego od zerówki organizując zajęcia bazujące na programie Treningu Inteligencji Emocjonalnej. Dbamy o rozwój kompetencji miękkich dzieci, organizujemy szkolne debaty, pracę w Szkolnym Klubie Wolontariatu, uczymy dzieci wystąpień publicznych w ramach cyklu zajęć TED. Pokazujemy różnorodność i zmienność świata, a w codziennej pracy kierujemy się słowami Plutarcha, które są naszym mottem. Chcemy, żeby uczniowie rozwijali skrzydła, swoje talenty i na koniec dnia czuli się szczęśliwi.

Do jakich oddziałów prowadzony jest nabór na rok szkolny 2024/2025?

Prowadzimy rekrutację do klasy 0 oraz nabór uzupełniający do klas 0 – 8. Limit uczniów w klasie wynosi 20 osób.

https://www.szkola63.waw.pl/rekrutacja

Gdzie można znaleźć formularz rekrutacyjny do szkoły?

Formularz rekrutacyjny oraz wszelkie informacje związane z procedurą naboru znajdują się na stronie internetowej szkoły:

https://www.szkola63.waw.pl/rekrutacja-on-line

Jak wygląda organizacja pracy szkoły?

Nasza szkoła jest otwarta w godzinach 7:30 – 17:00. W tych godzinach dzieci mają zapewnioną opiekę pedagogów, opiekunów. Opieka świetlicowa prowadzona jest w godzinach 7:30 – 8:20. Zajęcia obowiązkowe odbywają się w zależności od klasy w godzinach 8:30 – 15:20 lub 8:30 - 16:05. Zajęcia dodatkowe odbywają się w godzinach 15:20 – 17:00.

Jakie są rodzaje zajęć dodatkowych bezpłatnych i płatnych?

Wszechstronny rozwój dzieci z naciskiem na zainteresowania i ich pasje to aspekt, na który zwracamy szczególną uwagę. Nasi uczniowie codziennie mają do wyboru szereg zajęć dodatkowych wliczonych w koszt czesnego. Mogą rozwijać swoje zainteresowania od razu po zakończeniu zajęć lekcyjnych z kolegami i koleżankami ze szkolnej ławki.

Oferujemy zajęcia:

SPORTOWE: Basen, Gimnastyka Sportowa, Piłka Nożna, Lekkoatletyka, Siatkówka, Samoobrona, Joga

ARTYSTYCZNE: Haft diamentowy, Paper dolls, Arts and Crafts, Dekoratornia, Kids Dance, Malarstwo

KREATYWNE: Szachy, Kodowanie na dywanie, Relaks na dworze, Zajęcia kreatywne, Gry planszowe, Relaks w bibliotece

KOŁA NAUKOWE: Matma na luzie, Koło biologiczno-chemiczne

JĘZYKOWE: Cooking, Kalambury in English, Fairy tales in English, Kurs j.niemieckiego, Kahoot, Film Club, Manga Club, Girls guides and scout, Creativity 

Ponadto oferujemy zajęcia płatne – dodatkowy język obcy dla klas 0 – 3 oraz Modelarstwo i  Robotyka. Ceny ustalane są indywidualnie.

Ile wynosi czesne i co jest w nie wliczone?

Wysokość czesnego ustalana jest w zależności od liczby dzieci z jednej rodziny uczęszczających do szkoły.

W przypadku 1 dziecka w szkole czesne wynosi 2200 zł. 

W przypadku 2 dzieci – czesne z drugie dziecko wynosi 2046 zł

W przypadku 3 dzieci – czesne za trzecie dziecko wynosi 1892 zł.

Opłata naliczana jest przez 12 miesięcy.

W ramach czesnego oferujemy:

 • Zajęcia dodatkowe realizowane codziennie po zajęciach obowiązkowych,
 • najlepszą kadrę nauczycieli – osoby z doświadczeniem i pasją, posiadające kreatywne pomysły na przekazanie wiedzy w ciekawy sposób
 • ponadprzeciętną liczbę godzin języka angielskiego
 • wybrane przedmioty w języku angielskim
 • autorskie przedmioty dedykowane potrzebom naszych uczniów: Trening Inteligencji Emocjonalnej, Art, Music, Science, Culture/TED

Czy szkoła przyjmuje uczniów z potrzebami specjalnymi?

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63 im. Wisławy Szymborskiej przyjmuje dzieci zarówno z potrzebami specjalnymi, jak i z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Decyzja o przyjęciu dziecka zawsze jest podejmowana w oparciu o opinię psychologa szkolnego, który podczas procesu rekrutacyjnego spotyka się z uczniem, by sprawdzić poziom funkcjonowania ucznia, a także ocenić, czy szkoła będzie w stanie stworzyć przestrzeń do optymalnego rozwoju dziecka i odpowiedzieć na jego potrzeby. Wszystkie dzieci w naszej szkole mają zapewnioną opiekę pedagogiczno-psychologiczną, a dla dzieci z orzeczeniami według potrzeb są organizowane zajęcia / terapie indywidualne z psychologiem / pedagogiem.

Kto wchodzi w skład Zespołu Psychologiczno- Pedagogicznego i czym się zajmuje?

W skład zespołu wchodzą psycholodzy i pedagodzy, którzy pracują nad tym, żeby dzieci otrzymywały wsparcie w czasie pobytu w szkole, a rodzice mogli korzystać z wiedzy i bogatego doświadczenia specjalistów oraz konsultować się w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i wdrażać różne metody w procesie wychowania. Jesteśmy szkołą otwartą na dialog, dzielimy się swoją wiedzą i dajemy wsparcie. Staramy się opiekować nie tylko dzieci, ale również nauczycieli i rodziców. Stawiamy na współpracę całej kadry, współpracę z rodzicami i płynny przepływ informacji pomiędzy szkołą, a domem ucznia, ponieważ wierzymy, że właśnie w ten sposób możemy dziecku zapewnić harmonijny rozwój. Celem pracy zespołu jest wspomaganie rozwoju, wsparcie uczniów z trudnościami, z którymi się borykają, zapewnienie optymalnych warunków do nauki dla wszystkich dzieci. Dziecko jest doskonałe właśnie takie, jakim jest, a nasza szkoła daje mu bezwarunkową akceptację oraz wskazuje możliwość pracy nad różnymi trudnościami.

Czy szkoła ma swoją stołówkę?

Tak, szkoła posiada swoją stołówkę, posiłki przygotowywane są na miejscu, menu opracowywane na każdy miesiąc na podstawie dziennego zapotrzebowania na makroskładniki dla uczniów w wieku szkolnym. Ograniczamy ilość cukru spożywanego przez dzieci i pilnujemy, żeby regularnie piły wodę.

Jak wygląda organizacja posiłków w szkole?

W szkole oferujemy 4 posiłki dziennie. Wydawane są one wg. opracowanego harmonogramu dostępnego na naszej stronie. Do każdego podchodzimy indywidualnie i dostosowujemy posiłki do indywidualnych preferencji, nietolerancji żywieniowych. Każde dziecko otrzymuje:

 • śniadanie
 • obiad składający się z zupy oraz drugiego dania
 • podwieczorek

Posiłki są zbilansowane, przygotowywane na bieżąco przez nasze kucharki w reżimie sanitarnym. Koszt śniadań jest wliczony w czesne miesięczne, natomiast pozostałe posiłki są dodatkowo płatne według cennika dostępnego na stronie www:https://www.szkola63.waw.pl/oplaty

Ilu uczniów liczą klasy? 

Ważnym aspektem w naszej szkole jest indywidualizacja procesu nauczania, zwracanie uwagi na każdego ucznia i jego potrzeby, talenty, trudności i w związku z tym maksymalna liczba uczniów w klasie to 20. Dodatkowo stosujemy podział na grupy na lekcjach języka angielskiego. Panuje u nas kameralna, rodzinna atmosfera.

Jaki jest wymiar godzin zajęć prowadzonych w języku angielskim?

Wymiar godzinowy uzależniony jest od wieku dzieci:

klasy 0 – 3:

 • 5 godzin języka angielskiego
 • 5 godziny z native speakerem
 • 2 godziny zajęć dwujęzycznych (informatyka, WF)

klasa 4

 • 5 godzin języka angielskiego
 • 2 godziny z native speakerem (Science, Conversation)
 • 3 godziny zajęć dwujęzycznych (Culture/TED, WF, informatyka)

klasy 5-6

 • 5 godzin języka angielskiego
 • 2 godziny z native speakerem (Science, Conversation)
 • 4 godziny zajęć dwujęzycznych (Culture/TED, WF, informatyka, geografia)

klasa 7

 • 5 godzin języka angielskiego
 • 1 godzina z native speakerem (Conversation)
 • 4 godziny zajęć dwujęzycznych (Culture/TED, WF, informatyka, geografia)

klasa 8

 • 5 godzin języka angielskiego
 • 1 godzina z native speakerem (Conversation)
 • 3 godziny zajęć dwujęzycznych (wf, informatyka, geografia)

Co to jest inteligencja emocjonalna i dlaczego na niej skupiamy tak dużą uwagę?

Inteligencja emocjonalna to zbiór kluczowych kompetencji, w które powinno być wyposażone każde dziecko. Uczeń powinien potrafić radzić sobie z emocjami, współpracować z innymi, a także być otwartym na nowe wyzwania. Chcemy dać uczniom i absolwentom najpewniejszy i najbardziej potrzebny im posag.

Dzięki temu nasi uczniowie są:

 • pewni siebie
 • empatyczni
 • asertywni
 • zmotywowani do działania i radzenia sobie z przeciwnościami
 • zdolni do współpracy z innymi
 • usatysfakcjonowali z wypełnianych obowiązków

Inteligencja emocjonalna to umiejętność rozumienia siebie i innych oraz właściwego wykorzystywania własnych emocji. Bez tego trudno wyobrazić sobie wejście w dorosłe życie. Zdobycie tych kompetencji pomaga osiągnąć szczęście, satysfakcję i spełnienie w życiu społecznym, osobistym i zawodowym.

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.