Edukacja włączająca

Image

Edukacja włączająca to podejście do procesu kształcenia i wychowania, które ma na celu przezwyciężenie wykluczenia ze społeczeństwa, zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich uczących się osób przez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, a także pomoc w zwalczaniu dyskryminacji.  
 
Działania szkoły i nauczycieli skupiają się na tym, aby każde z dzieci miało możliwości uczenia się na najwyższym dla siebie poziomie, bez względu na to, czy jest wybitnie inteligentne, ma trudności emocjonalne czy jest osobą z niepełnosprawnością. Dzięki takiemu nastawieniu nauczycieli, stosowaniu zróżnicowanych metod pracy, dostosowaniu wymagań edukacyjnych i systemu oceniania, w naszej szkole - wdrażającej edukację włączającą - zyskuje każdy uczeń.  
 
Dzięki edukacji włączającej dzieci z niepełnosprawnościami mają możliwość pełniejszego rozwoju intelektualnego, osobowego, a przede wszystkim społecznego, dzięki temu, że przebiega on w naturalnym środowisku. Dla dzieci pełnosprawnych jest to okazja do oswajania się z odmiennością, uczenia się akceptacji, tolerancji i solidarności.

 

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.