WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA 8

img04

JĘZYK POLSKI

img04

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK HISZPAŃSKI

img04

język niemiecki

img04

matematyka

img04

biologia

img04

chemia

img04

fizyka

img04

geografia

img04

historia

img04

informatyka

img04

wiedza o społoeczeństwie

img04

wychowanie fizyczne

img04

etyka

img04

religia

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.