WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA 6

img04

JĘZYK POLSKI

img04

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK HISZPAŃSKI

img04

język niemiecki

img04

matematyka

img04

bilogia

img04

geografia

img04

historia

img04

informatyka

img04

muzyka

img04

plastyka

img04

technika

img04

wychowanie fizyczne

img04

etyka

img04

religia

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.