GEOMETRIA W ŚWIECIE NAUKI I SZTUKI

Image
Image

W ramach projektu na warsztatach matematycznych powstały mapy myśli.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom unikalnego i angażującego sposobu rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, biologii, informatyki oraz plastyki w obszarze geometrii przestrzennej. Rozwinięcie umiejętności społecznych i kulturowych między uczniami oraz zdobycie praktycznych kompetencji w projektowaniu, modelowaniu i analizowaniu struktur geometrycznych łącząc różne dziedziny nauki. Projekt jest finansowany przez mFundację.

 

 

Etapy projektu:

Etap I - Uczniowie na lekcji matematyki poznają podstawowe pojęcia i wzory z zakresu geometrii płaskiej i przestrzennej. Stworzą mapy myśli, prezentujące związki geometrii z innymi dziedzinami. Rozpoczną realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu mydła w bloku podzielonego na mniejsze mydełka. Zadanie będzie wymagało od uczniów zastosowania wzorów na objętości i pole powierzchni graniastosłupów, rysowania i wycinania siatek prostopadłościanów, umiejętności szacowania, kalkulowania kosztów produkcji przy użyciu składników takich jak: zioła, kwiaty, owoce, błyszczące drobinki itd.

Etap II - Na lekcjach biologii uczniowie dokonają analiza struktur geometrycznych w biologii, takich jak kształty komórek czy struktury molekularne. Zaprojektują trójwymiarowe modele komórek roślinnych oraz zwierzęcych, które następnie zostaną wydrukowane przy użyciu drukarki 3D.

Na lekcjach informatyki uczniowie zostaną zapoznani z geometrią komputerową i zastosowaniem algorytmów geometrycznych w programowaniu. Na lekcjach historii dokonają analizy dzieł sztuki z następujących epok, w których wykorzystano elementy geometryczne. Następnie na zajęciach komputerowych sami stworzą charakterystyczne dzieła sztuki, inspirowane geometrią przy użyciu drukarki 3D.

Etap III - Uczniowie dokonają analizy codziennych sytuacji, w których stosowane są zasady geometrii (np. planowanie trasy, układanie mebli, czy projektowanie wnętrz). Rozwiążą praktyczne problemy związane z geometrią w życiu codziennym.

WARSZTATY MATEMATYCZNE W KLASACH 5A I 6A


Projekt własnego mydełka zakładał połączenie teorii brył przestrzennych z praktycznym jej wykorzystaniem. Każdy mógł stworzyć swoje mydło bazując na wiedzy o cenach produkcji i ilościach niezbędnych do wytwarzania. Uczniowie przeliczali potrzebne objętości brył, tworzyli arkusz kosztów, aby finalnie zaprezentować ceny produkcji, ceny jednostkowe oraz zaproponować ceny sprzedaży. Połączyliśmy arytmetykę, ekonomię i geometrię. Do prac użyliśmy zestawu konstrukcyjnego składającego się z rurek i kulek, aby w łatwy sposób zwizualizować szkielety graniastosłupów.

WARSZTATY BIOLOGICZNO-GRAFICZNE

Zadaniem uczniów było odnalezienie figur geometrycznych czy symetrii w roślinach (klasa 5) oraz w świecie zwierząt (klasa 6). Następnie nanosili te figury na zdjęcia i tworzyli prezentację multimedialną. Dzięki temu uczyli się wyszukiwania informacji, tworzenia prezentacji multimedialnych oraz poznawali różne, często nieznane gatunki roślin i zwierząt.

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.