OXFORD DEBATE DAY 2024

Oxford Debate Day – doroczna debata oksfordzka, znana z tradycji ożywionego dyskursu i krytycznego myślenia, odbyła się w szkole dla naszych 7- i 8-klasistów. Wszystkie zespoły zaprezentowały swoje elokwentne, analityczne umiejętności i pasję do debat w języku angielskim. Dyskutowany wniosek brzmiał: Sportowcy w sporcie zawodowym powinni otrzymywać wynagrodzenie bez ograniczeń.
Cztery drużyny debatowały nad wnioskiem, a zwycięskie drużyny debatowały ze sobą.
Była to wnikliwa debata z ożywioną wymianą zdań. ❤️

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.