Climate Detectives

Climate Detectives to projekt edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Był realizowany przez zespół badawczy złożony z siedmiorga uczniów naszej szkoły pod opieką Pani Karoliny-nauczyciela przyrody, geografii, informatyki, wos-u i historii.

Celem projektu było rozwijanie i wzmacnianie umiejętności badawczych uczniów i uczennic.
Dodatkowo miał za zadanie uczyć krytycznego myślenia i podejmowania inicjatywy, tak aby młode osoby lepiej rozumiały problemy klimatyczne i umiały im przeciwdziałać. Ważnym aspektem było kreowanie pozytywnych zmian zachowań i postaw, które mogą mieć wpływ na rozwiązanie lub zminimalizowanie takich problemów teraz i w nadchodzącej przyszłości.


W ramach projektu uczniowie:

  • przygotowali ankietę badawczą i przeprowadzili badanie,
  • brali udział w zajęciach, podczas których konstruowali i sprawdzali możliwości
    pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
  • opracowali projekt budowy elektrowni jądrowej przy wykorzystaniu toru jako paliwa
    jądrowego,
  • skonstruowali model elektrowni jądrowej 3D,
  • przygotowali broszurę informacyjną o promieniotwórczości i energetyce jądrowej.

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.