eTwinning - 2021/22

Image

Czym jest eTwinning?  

  • eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) 
  • eTwinning promuje współpracę szkół poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), zapewniając szkołom wsparcie i narzędzia. 
  • eTwinning oferuje również możliwość bezpłatnego i ciągłego rozwoju zawodowego online dla nauczycieli. 

 

W roku szkolnym 2021/2022: 

1. Uczniowie klasy 5a pod kierownictwem naszej anglistki p. Alicji Rozkrut oraz nauczycielki geografii/historii oraz informatyki p. Karoliny Sternik zdobyli eTwinning Quality Label za międzynarodową współpracę w prestiżowym interdyscyplinarnym projekcie edukacyjnym "Discover volcanoes around the world.", którego pomysłodawczyniami były p. Karolina i p. Alicja.

Link to the project.

2. Uczniowie klasy 3a, 4a, 5a pod kierownictwem naszej anglistki p. Alicji Rozkrut oraz nauczycielki geografii/historii oraz informatyki p. Karoliny Sternik zdobyli eTwinning Quality Label za międzynarodową współpracę w prestiżowym interdyscyplinarnym projekcie edukacyjnym “Gamification in Education.”

3. Uczniowie klas 7a i b pod kierownictwem naszej anglistki p. Magdaleny Mickiewicz zdobyli eTwinning Quality Label za międzynarodową współpracę w prestiżowym interdyscyplinarnym projekcie edukacyjnym B.I.L.S.E.M. „Bilingually Improving Learning Sustainable Energy Mindset.”

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.