Trening Inteligencji Emocjonalnej (TIE)

Trening Inteligencji Emocjonalnej (TIE) to nasza odpowiedź na potrzeby uczniów. Program dla poszczególnych klas sporządzany jest na podstawie obserwacji klasy przez psychologa, wychowawcę i pedagoga specjalnego. Kluczowe są także komunikaty od samych dzieci.

Image

Na początku swojej przygody z TIE uczniowie integrują się, ucząc się przy okazji aktywnego słuchania, zgłębiają wiedzę o sobie i innych. W tym czasie uczniowie poznają również narzędzia komunikacyjne, których będą używać podczas lekcji. W dalszym okresie nauki dzieci rozpoczynają podróż po odkrywaniu swoich kompetencji społecznych, w odniesieniu do własnych i klasowych doświadczeń.

Aktualny program uczniów w klasach młodszych zawiera rozwijanie umiejętności z zakresu rozpoznawania, nazywania, komunikowania i kierowania emocjami tak, aby dzieci czuły się w tym obszarze swobodnie, umiały zidentyfikować swoje aktualne emocje i dopasować do nich odpowiednią strategię radzenia sobie z nimi. Uczymy się również dbania o bariery innych oraz własne - tak, aby uczniowie naszej szkoły mogli czuć się bezpiecznie i swobodnie. Dzieci w tym roku zapoznają się również z tematem agresji – czym jest i jak jej przeciwdziałać.

 

W starszych klasach obecny program ukierunkowany jest na budowanie zachowań asertywnych, rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych z elementami mediacji. Pracujemy nieustannie nad pobudzaniem empatii. Zajmujemy się także bieżącymi trudnościami klas i ustalamy rozwiązania przy wspólnych działaniach.

Nasza szkoła bardzo dba o to, aby lekcje przepełnione były treścią dostosowaną do wieku i potrzeb dziecka, dlatego programy mogą różnić się od siebie. Ze względu na elastyczność program może ulegać zmianie, jeżeli w czasie jego trwania zmienią się potrzeby danej klasy.

Image

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.