DWUJĘZYCZNOŚĆ W KLASACH 0-3

Image
Dwujęzyczna zerówka po raz pierwszy w roku szkolnym 2019/2020
  • lekcje oparte na zabawie i ruchu, aby przyswajanie języka odbywało się w sposób intuicyjny i naturalny
Anglojęzyczni asystenci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:
  • większość codziennych oraz rutynowych sytuacji komunikacyjnych w języku angielskim (zgodnie z zasadą CHILDREN LEARN BEST BY DOING)
  • osłuchiwanie się z różnymi akcentami języka angielskiego
  • tworzenie międzynarodowej społeczności szkolnej jako sposób nauki tolerancji oraz otwartości na inne kultury
Obowiązkowe lekcje Science oraz IT w języku angielskim
Wychowanie przez sztukę – lekcje Music i Art z Native Speakerem
Konwersacje z Native Speakerem
Język angielski w wymiarze 5 godzin lekcyjnych w tygodniu
Szeroki wachlarz pozalekcyjnych zajęć dodatkowych prowadzonych w języku angielskim

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.