DWUJĘZYCZNOŚĆ W KLASACH 0-3

Image
od roku szkolnego 2019/2020 prowadzimy zerówkę dwujęzyczną
  • lekcje oparte na zabawie i ruchu, aby przyswajanie języka odbywało się w sposób intuicyjny i naturalny
native speakers w edukacji wczesnoszkolnej:
  • większość codziennych oraz rutynowych sytuacji komunikacyjnych w języku angielskim (zgodnie z zasadą CHILDREN LEARN BEST BY DOING)
  • osłuchiwanie się z różnymi akcentami języka angielskiego
  • tworzenie międzynarodowej społeczności szkolnej jako sposób nauki tolerancji oraz otwartości na inne kultury

Obowiązkowe lekcje Science oraz IT w języku angielskim

Wychowanie przez sztukę – lekcje Music i Art z Native Speakerem

Konwersacje z Native Speakerem

Język angielski w wymiarze 5 godzin lekcyjnych w tygodniu

Szeroki wachlarz pozalekcyjnych zajęć dodatkowych prowadzonych w języku angielskim

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.