METODY NAUCZANIA

Image
Indywidualizacja podejścia do uczniów oraz różnorodność stosowanych metod, form oraz technik pracy na lekcjach. Niektóre z nich to:
Metoda Komunikacyjna – aranżowanie sytuacji, w których uczniowie komunikują się w języku angielskim
Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) – wprowadzenie treści z innych przedmiotów w języku angielskim
Metoda Discovery Learning Approach - aktywizacja i motywacja uczniów do samodzielnego myślenia, pogłębiania wiedzy i odkrywania świata
Metoda Flipped Classroom – samodzielne zapoznanie się uczniów z danym tematem oraz poświęcenie czasu lekcji na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy
Metoda TPR (Total Physical Response) – nauczanie języka angielskiego poprzez ruch i włączanie całego ciała w proces przyswajania nowego słownictwa oraz struktur językowych

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.