DWUJĘZYCZNOŚĆ W KLASACH 4-8

Image
Konwersacje z Native Speakerem
Informatyka oraz WF prowadzone w języku angielskim
Obowiązkowe lekcje Science w klasach 4-6

Obowiązkowe lekcje Kulturoznawstwa z Native Speakerem w klasach 4-8

Wybierz dobrą szkołę dla swojego dziecka. Dołącz do nas.